Gratis nummer
0800 93 500
Ma tot vrij - 8u tot 17u30

COVID-19 maatregelen bij Q Team

Naar aanleiding van de beslissingen van de overheid in de strijd tegen COVID-19, past Q Team haar procedures, organisatie en diensten voortdurend aan.


Hieronder vindt u een overzicht van de vaak gestelde vragen over deze maatregelen en de impact ervan op onze dienstverlening. 

1. Zijn de Q Team service centers gewoon open?

Ja, maar enkel op afspraak voor essentiële, dringende en/of noodzakelijke interventies. 

Q Team draagt elke dag bij aan de mobiliteit van iedereen en aan onze Belgische economische continuïteit (logistiek, prioritaire voertuigen, landbouw,...).

Maak een afspraak


 

2. Voor welke services kan ik een beroep doen op Q Team?

Voor essentiële zaken om uw veiligheid te garanderen of urgenties :

  • Vervangen van versleten banden
  • Vervangen van beschadigde banden
  • Herstellen van lekke banden
  • Bandenwissel van winter naar zomer (NIEUW)

Maak een afspraak


 

3. Hoe maak ik een afspraak bij een Q Team service center?

Klik hieronder: 

Maak een afspraak


 

4. Ik heb een voertuig (leasing, privé) met winterbanden en ik zou deze graag vervangen naar zomerbanden. Kan ik een afspraak maken voor een bandenwissel vóór 4 mei?

Ja, op 23 april besliste de overheid dat het vervangen van winterbanden naar zomerbanden is toegelaten. U kan vanaf nu een afspraak maken voor de komende weken. 

Opgelet: omwille van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, de impact hiervan op onze werking (social distancing, desinfecteren, verstoorde bevoorrading,…) en de bottleneck ontstaan uit de voorbije weken, is het belangrijk te weten dat alle interventies enkel op afspraak kunnen uitgevoerd worden.

Bedankt voor uw begrip en medewerking in deze uitzonderlijke periode.

Maak een afspraak


 

5. Ik heb een voertuig (leasing, fleet) met winterbanden en ik zou deze graag vervangen naar zomerbanden via de haal- en brengservice (pickup) of de mobiele service. Kan ik hiervoor beroep doen op de haal- en brengservice of de mobiele service?

Om de opgelegde veiligheidsmaatregelen maximaal te kunnen respecteren en het contact met het interieur van de wagen tot een absoluut minimum te beperken, wordt pickup dienstverlening tijdelijk niet aangeboden. Als bestuurder kan u bij voorkeur via onze website www.qteam.be of anders via telefoon een afspraak maken in het filiaal waar uw banden gestockeerd liggen om de wissel daar te laten uitvoeren.

Onze mobiele service wordt aangeboden voor zover aan de opgelegde maatregelen beantwoord wordt. In die optiek vragen wij dat iedere bestuurder zelf de wagen tot bij onze medewerker zal brengen en deze na de wissel ook zelf terug ophaalt wanneer dit gevraagd wordt.

Maak een afspraak


 

6. Is het noodzakelijk om mijn winterbanden nu te vervangen? Waarom kan ik ze niet houden tot en met de volgende winter?

Ja, het is sterk aangeraden om uw winterbanden te vervangen naar zomerbanden en niet te wachten tot na de volgende winter. 

Dit omwille van het profiel van winterbanden; de groeven zijn specifiek gemaakt zodat ze meer grip hebben op sneeuwoppervlakken en de rubbersamenstelling laat hen niet toe uit te harden bij koude en soepel te blijven bij temperaturen boven 7°C.

De performantie van winterbanden daalt wanneer de temperatuur stijgt met een grotere remafstand, aantasting van rijcomfort en wegligging, verhoogd brandstofverbruik, vroegtijdige slijtage,… als gevolg. Kortom, elk type band heeft zijn eigen seizoen. Het is daarom een goed moment om ze te vervangen.

De Q Team service centers staan paraat om uw aanvragen via afspraak te ontvangen, en u te verwelkomen gedurende de komende weken. 

Maak een afspraak


 

7. Wat zijn de voornaamste instructies/voorzorgsmaatregelen die dienen gevolgd te worden in de Q Team service centers?

Ons hoofddoel: de veiligheid van iedereen verzekeren en de kans op transmissie via contact tot een minimum beperken. Daarom danken we u om onderstaande instructies en aanbevelingen te volgen en ook diegenen die onze medewerkers ter plaatse zullen geven. 

Qteam Corona Opening A3 NL Online V2

 

8. Welke maatregelen worden er genomen bij Q Team om COVID-19 te bestrijden?

We hebben al onze service centers uitgerust met beschermende uitrustingen (bv. plexiglas schermen, markeringen van afstandszones, mondmaskers, persoonlijke beschermingsschermen, nitril handschoenen, desinfecterende gels).

We hebben ook al onze werkprocedures en methodes herzien, in lijn met de officiële instructies en om uw veiligheid en die van onze teams te garanderen.

Deze uitzonderlijke maatregelen zijn bindend voor zowel u als ons (zie vraag 8). Ze worden geëvalueerd naargelang de ervaringen en de evolutie van de situatie.

Alle maatregelen hebben 1 doel: het beperken van het aantal contacten/uitwisselingen om zo het risico tot overdracht van het COVID-19 virus te minimaliseren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking want het is enkel samen dat we de verspreiding van het virus zullen verslaan. 


 

9. Wat zijn de grootste veranderingen voor mij als Q Team klant?

Het gaat voornamelijk om het naleven van de algemene voorzorgsmaatregelen. Waar mogelijk gaan we hier zelfs nog een stapje verder (bv. alleen komen of vergezeld van max. 1 persoon indien u uw voertuig moet achterlaten). Dit kan jammer genoeg de normale gang van zaken tijdens uw bezoek verstoren en daarom willen we ons graag bij voorbaat verontschuldigen voor eventuele ongemakken.

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken, vragen we minimaal 1,5 m afstand te bewaren tussen elke persoon, het aantal toegelaten personen in de receptie zal gelimiteerd zijn (max. 1 à 2 personen afhankelijk v/d beschikbare ruimte). Daarnaast vragen we u om in uw voertuig te wachten alvorens u naar binnen wordt geleid. Tijdens de werken aan uw voertuig vragen we u om buiten op de aangeduide plaatsen te wachten, indien mogelijk. Het is verboden om de werkplaats te betreden. Drank en magazines zullen niet aanwezig zijn en er kan geen gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen.

Bovendien willen we het aantal contacten met uw voertuig en het interieur zoveel mogelijk beperken: we zullen u daarom vragen om zelf onder onze begeleiding en aanwijzingen uw wagen binnen en buiten te rijden.

We geven daarnaast de voorkeur aan het betalen met kaart om onnodige contacten te vermijden.

Voor uw en onze gezondheid vragen wij uw begrip voor de veiligheidsmaatregelen die verplicht moeten genomen worden.

Nogmaals, ieders veiligheid is onze prioriteit en het is alleen samen dat we dit virus zullen overwinnen.


 

10. Ik werk in de gezondheidssector, kan ik beroep doen op prioritaire dienstverlening bij Q Team?

Ja, zo willen we onze COVID-19 helden graag bedanken!

Indien u werkt als arts, verpleegkundige, ambulancier, zorgverlener of u werkt in een ziekenhuis of rusthuis of als zelfstandige zorgverlener… geniet u van een prioritaire service bij alle Q Team service centers tijdens uw urgentiebezoek of bij het maken van een afspraak.

Ontdek hieronder ons initiatief "Q Team zorgt voor onze zorgers!"

Klik hier voor meer info


 

11. Ik heb een kapotte band, kan Q Team deze depanneren?

Q Team verzorgt zoals ervoor geen depannages op personenwagens. Indien mogelijk monteert u zelf uw reservewiel of u belt uw pechbijstand. Nadien contacteert u het Q Team service center van uw keuze voor een afspraak.

Voor industriële voertuigen (zoals vrachtwagens) blijven onze depannagediensten en interventievoertuigen beschikbaar. De procedure blijft hetzelfde als voorheen. (via specifiek pechnummer)

Voor uw en onze veiligheid, vragen we u de voorzorgsmaatregelen tegen COVID-19 strikt na te leven: geen handdrukken en houd altijd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.

Maak een afspraak


 

12. Mag ik naar een Q Team service center komen als ik griepsymptomen heb of symptomen die kunnen wijzen op een besmetting van COVID-19?

De veiligheid van onze klanten en ons personeel is prioritair bij Q Team. We vragen u uitdrukkelijk om uw bezoek uit te stellen en een dokter te raadplegen als u symptomen vertoont zoals hoesten, koorts of niezen.

 


 

U vond geen antwoord op uw vraag? Contacteer ons via het online contactformulier en wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk.