Gratis nummer
0800 93 500
Ma tot vrij - 8u tot 17u30

Privacybeleid Q Team

Q team vertegenwoordigt de volgende bedrijven :

Lambrecht nr 1 in Banden NV, Lambrecht nr 1 du pneu SA, Lambrecht nr 1 in Banden Aalst NV, Lambrecht nr 1 in Banden Houthalen NV, Lambrecht Numéro 1 du Pneu Namur SA, Spirlet SA, Ets Central Pneus SA, VP Pneus SPRL, VP Gillet SA, Guillemin Pneus SPRL, CRP tyres Center NV, Pneus Blotti Banden SPRL, Speedy QTeam NV, Defacq Pneus SPRL, Wavre Pneus SPRL, Banden André Pneus NV, Banden André Ninove BVBA, Banden Strombeek Banden BVBA, Tyre Service Center Verrebroek BVBA, Lambrecap NV, Bandenbedrijf Vandekerckhove NV, Comptoir Européen du Pneu SA, CEP Gosselies SPRL, VPLAM holding NV.

Q Team begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de Q Team Groep en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Tegelijkertijd wil Q Team ervoor zorgen dat u steeds op de hoogte bent van speciale aanbiedingen en promoties die u kunnen interesseren. Indien u echter geen commerciële boodschappen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via verschillende communicatiekanalen. We zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe Q Team omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, en wanneer u een bezoek brengt aan één van onze websites. .

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze diensten wenst te gebruiken kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal en een Digitale handtekening via uw identiteitskaart. We kunnen ook nog andere gegevens vragen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen leveren zoals vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben.

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling in de Q Team- verkooppunten, telefonisch via de klantendienst, schriftelijk via bestelformulieren, via elektronische formulieren op de websites. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u een bestelling doet, wanneer u deelneemt aan een test, een enquête of een wedstrijd, bij een telefonisch contact met de klantendienst, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u ons informatie vraagt. Uw factuur- en betalingsgegevens worden eveneens bewaard.

We verzamelen ook gegevens over het gebruik dat u maakt van onze diensten en websites.De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Q Team. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om te factureren, voor de klantenadministratie, voor geschillenbeheer, voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Q Team, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor interne rapporteringsdoeleinden, voor de planning en de organisatie van het beheer van de infrastructuur, voor marktonderzoek en om u uit te nodigen voor het testen van producten en diensten, voor klantprofilering om de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter te maken voor u. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om uw profiel te maken en onze aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om onbetaalde facturen te vermijden doen we een kredietwaardigheidstoets op basis van uw betalingsgedrag ten aanzien van Q Team en op basis van informatie die we opvragen bij externe databanken. Wanneer u wenst in te gaan op een aanbod van een van onze producten of diensten, kunnen we bijvoorbeeld vooraf uw gegevens nakijken om het risico op fraude of insolvabiliteit te beperken.

Indien u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen of indien u een specifieke voorkeur hebt voor de communicatiekanalen die we gebruiken om u te informeren of indien u niet wenst dat we ons aanbod voor u aanpassen op basis van uw profiel kunt u contact op te nemen met de Data Protection Officer bij Q Team via email : privacy@QTeam.be.

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal tien jaar nadat een persoon geen klant meer is bij Q Team.

Q Team kan uw gsm-nummer en email gebruiken om u op vraag van de bevoegde overheid berichten te sturen om u te waarschuwen in geval van dreigend gevaar of grote ramp.

Q Team kan via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden en aankoop van gegevens bij gespecialiseerde bedrijven gegevens verzamelen over personen die nog geen klant zijn van Q Team met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van Q Team-diensten.

Alle verwerkingen met klantgegevens werden, conform de wet, aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2. Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

3. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

Sommige van onze databanken kunnen we toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken en onze marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze partners of call centers.. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.

Uw persoonsgegevens en de gegevens over welke Q Team-producten en -diensten u gebruikt, kunnen gedeeld worden met filialen van de Q Team groep om u op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele Q Team groep. In geval van wanbetaling kunnen we onze filialen inlichten over uw betalingsgewoonten om de belangen van de Q Team groep te beschermen.

Voor het overige geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

4. Specifieke informatie over privacy voor professionele klanten en hun medewerkers

Onder professionele klanten verstaan we de grote bedrijven vanaf 10 medewerkers en de overheden. Wanneer een professionele klant gebruik maakt van de Q Team diensten en producten zijn de specifieke bepalingen van dit hoofdstuk toepassing.

Q Team als verwerkingsverantwoordelijke

Q Team treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de identificatie- en contactgegevens van de contactpersonen van de klant die door Q Team verzameld worden en voor de gegevens die gegenereerd worden door het gebruik dat de klant en zijn medewerkers maken van de diensten van Q Team.

Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen leveren, voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Q Team, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor interne rapporteringsdoeleinden, voor de planning en de organisatie-infrastructuur, voor marktonderzoek en om de klant of zijn medewerkers uit te nodigen voor het testen van producten en diensten, voor klantprofilering om de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter te maken voor de klant of zijn medewerkers. Daarnaast worden een aantal persoonsgegevens verwerkt omdat Q Team het gerechtvaardigd belang heeft om haar diensten te promoten teneinde haar marktaandeel te vergroten. Er worden eveneens een aantal persoonsgegevens verwerkt omdat Q Team daar wettelijk toe verplicht is, zoals om vragen van de bevoegde autoriteiten te kunnen beantwoorden

Q Team doet een beroep op de professionele klanten om de volgende belangrijke informatie over te maken aan hun medewerkers:

  • informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de medewerkers door Q Team als verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die in de paragraaf hierboven vermeld zijn;
  • de wijze waarop de medewerkers hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen zoals verder in dit hoofdstuk beschreven wordt;
  • de bewaringstermijn van de persoonsgegevens door Q Team: de persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van het contract van de klant. De rechten van de medewerkers van professionele klanten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

De medewerkers van professionele klanten hebben een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot hun gegevens.

Indien de medewerkers zelf een factuur van Q Team ontvangen, kunnen ze deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van Q Team en een verzoek (met datum en handtekening) te sturen naar de Q Team Data Protection Officer (Zelliksesteenweg 25 1082 Sint-Agatha-Berchem) of via privacy@QTeam.be. Elk verzoek dient steeds vergezeld te worden van een kopie van de identiteitskaart.

Indien de medewerkers geen factuur van Q Team ontvangen, dienen ze zich te richten tot hun werkgever voor de uitoefening van deze rechten.

De medewerkers hebben het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info zie www.Privacycommission.be.

5. Privacybeleid m.b.t. onze websites

U kunt onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze websites voorbehouden wordt aan bezoekers met een account mits het invoeren van de login en het correcte wachtwoord.

Verbindingsgegevens

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze websites en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze websites de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om ons aanbod op de website aan te passen aan uw mogelijke behoeften.
Als u een website van Q Team bezoekt, kunnen we uw surfgedrag op onze websites en andere gegevens die we verzameld hebben, gebruiken om u een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te bieden dat beter inspeelt op uw specifieke behoeften.

Het cookiebeleid van Q Team

Het cookiebeleid van Q Team kan u raadplegen via de hyperlink ‘Cookiebeleid’ onder aan de homepagina van onze websites.

Wanneer u de website bezoekt wordt een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze websites te herkennen en de inhoud van de onthaalpagina op onze website www.QTeam.be aan te passen aan uw persoonlijke situatie.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Q Team beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.

Opvolging van commerciële emails van Q Team

Q Team kan u e-mails sturen om u op de hoogte te houden van haar bestaande en nieuwe producten, diensten en promoties, tenzij u zich daartegen verzet hebt. Q Team gebruikt tools om de impact van deze e-mails te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Deze tools worden gebruikt om de e-mail campagnes van Q Team efficiënter te maken en om het aanbod van Q Team beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Evaluatie van producten en diensten

Op onze websites kan technologie van partners gebruikt worden om u toe te laten onze producten en diensten te evalueren ten behoeve van het publiek. De persoonsgegevens die daarbij verzameld worden, worden gebruikt voor het beheer van deze evaluatiedienst. De inhoud van de commentaar die u meedeelt, kan op andere websites dan deze van Q Team getoond worden, zonder daar uw persoonsgegevens, zoals uw emailadres, bij te vermelden. Bij het geven van uw commentaar, is het verplicht een pseudoniem te gebruiken. Bovendien mag u geen persoonsgegevens opnemen in het commentaarveld.

Analyse van het gebruik van de websites van Q Team

 


We kunnen op onze websites gebruik maken van diensten van derden (zogenaamde “third party analytics” diensten) om het gebruik dat bezoekers maken van onze websites te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan Q Team kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze websites, met inbegrip van uw gedrag op onze websites. Dergelijke data laten ons toe op te sporen waar er fouten in onze websites kunnen zitten en hoe we uw gebruikservaring op onze website kunnen verbeteren.

6. Q Team-publiciteit via sociale media

Indien u een Facebook-account, een Instagram-, een Twitter-, een LinkedIn- of een Google-account hebt aangemaakt kan Q Team u via die account publiciteit tonen voor haar producten, diensten en promoties die u kunnen interesseren. Indien u dergelijke publiciteit niet wenst, dient u uw instellingen voor advertenties aan te passen in uw desbetreffende account of via www.youronlinechoices.com.

7. Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar de Q Team Data Protection Officer (Zelliksesteenweg 25 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).8 Gegevensbeschermingsautoriteit

8. Gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info zie www.Privacycommission.be.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

10. Contactgegevens van de Q Team Data Protection Officer

Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Q Team, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van Q Team.

Contactgegevens:
Email:
privacy@QTeam.be
Adres: Zelliksesteenweg 25 1082 Sint-Agatha-Berchem.