Gratis nummer
0800 93 500
Ma tot vrij - 8u tot 17u30

In België bestaan de lage-emissiezones (LEZ) al enkele jaren (sinds 2017 in Antwerpen, 2018 in Brussel). Maar weet je eigenlijk wat ze inhouden? Welke zijn de volgende LEZ-steden in België? Is jouw wagen in het vizier? En wat riskeer je als je in een lage-emissiezone rijdt? We vertellen je alles!

Alles wat je moet weten over de lage-emissiezones (LEZ)

Lage-emissiezones (LEZ) zijn ingevoerd om de CO2-uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren. Te vervuilende wagens mogen er niet meer rondrijden, op straffe van een boete.

De lage-emissiezones in Antwerpen en Brussel

Momenteel zijn er twee lage-emissiezones in België: in Antwerpen sinds 2017 en in Brussel sinds 2018. Binnenkort volgen nog andere steden. Vanaf 1 januari 2020 wordt het centrum van Gent (het gebied omringd door de R40) een lage-emissiezone. En in 2021 zullen ook Mechelen en Willebroek toetreden tot de lijst met LEZ-steden in België.

Welke wagens zijn verboden in de lage-emissiezones?

Hoe weet je of je wagen mag rondrijden in een LEZ? De toegangscriteria zijn afhankelijk van de Euronorm, de categorie en het brandstoftype. Heeft je auto of bestelwagen geen Euronorm, dan wordt rekening gehouden met de datum van de eerste registratie.

De Euronorm

De Euronorm van je voertuig staat op het inschrijvingsbewijs (grijze kaart). Ze hangt af van de datum van de eerste inschrijving van je wagen. Momenteel zijn Euro 2-diesels en benzinewagens zonder Euronorm of met Euro 1-norm verboden in de LEZ. Maar de lijst met betrokken voertuigen wordt gestaag uitgebreid. Informeer je dus voor je een LEZ-stad als Brussel, Antwerpen en binnenkort Gent, Mechelen of Willebroek binnenrijdt.

Categorie

De toegang tot een LEZ hangt ook af van de categorie van je voertuig. Maar hoe kom je die te weten? De informatie staat in vak J van je inschrijvingsbewijs. De categorie hangt af van de grootte en het type van je voertuig. De reglementering geldt voor auto's, bestelwagens van minder dan 3,5 ton en bussen en touringcars die zijn geregistreerd in België of in het buitenland. Het gaat dus om alle voertuigen van categorie M1, M2, M3 en N1.

Check online

Je kan online heel snel en makkelijk controleren of je voertuig mag rijden in de lage-emissiezone.

Voor Brussel: https://sim.lez.brussels/intro

Voor Antwerpen: https://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

Wat te doen als je wagen niet aan de Euronorm voldoet?

Als je in een lage-emissiezone rijdt met een voertuig dat niet aan de vereisten voldoet, riskeer je een zware boete. Er bestaan echter verschillende oplossingen en alternatieven. Je kan gebruik maken van transitparkings aan de rand van de stad en dan het openbaar vervoer nemen. Het is ook mogelijk een dagkaart te kopen. Die kost 8 euro per dag in Brussel en 35 euro in Antwerpen en moet online worden gekocht voor je de LEZ binnenrijdt. Zowel in Antwerpen als Brussel kan je maximaal 8 LEZ-dagkaarten per jaar kopen, als je voertuig niet aan de normen voldoet.

Mag ik rijden in een LEZ-stad?

De laatste jaren worden in België meer en meer lage-emissiezones (LEZ) ingevoerd. Bepaalde voertuigen mogen niet meer rijden in deze steden, op straffe van zware boetes. Voor je naar Brussel, Antwerpen en binnenkort Gent, Mechelen of Willebroek rijdt, check je dus best of je wagen toegelaten is. Na onze uitleg en tips, kan je in elk geval niet zeggen dat je het niet wist!