Gratis nummer
0800 93 500
Ma tot vrij - 8u tot 17u30

Informatie over gebruik betaalnummer

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Gebruik betaallijn depannages : 070 223242

Gebruik betaallijnen klantenservice : 070 222211, 070 222270, , 070 233055, 070 233066, 070 233777, 070 233855

Dienstenaanbieder: VP Lam Holding  met maatschappelijke zetel te Chaussée de Zellik 25 1082 Berchem-Sainte-Agathe
BTW-nummer: BE0452263488 
Omschrijving: = depannages, klantenservice

De URL's gebruikt door de dienst: niet van toepassing
Prijs van de dienst: € 0,30 per minuut
Bij klachten: e-mail: qdep@qteam.be - telefoonnummer : 03/780 97 61 Adres: oostjachtpark 9 , 9100 sint-niklaas

Nummer van de vergunning: niet van toepassing

De startdatum en einddatum van de dienst: 01/01/2020-31/12/2099

De hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens: niet van toepassing